FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
Van De AAP
Andere jaren van de AAP
1908-1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016-2028-2040
De AAP.
HOOFDKENMERKEN:
Vindingrijk, veelzijdig, charmant, overtuigend, schrander, amusant, innemend, maar het ontbreekt hem aan doorzettingsvermogen en hij kan uitgekookt zijn.
IN DE LIEFDE:
Boeiend en weet indruk te maken!
KENMERKEN:
Mensen zijn altijd geboeid geweest door de Aap. Dit dier staat niet alleen het dichtst bij de mens, door zijn lenigheid, energie en speelsheid is hij ook grappig om naar te kijken. De Aap vermaakt en intrigeert en zij die geboren zijn onder het teken van de Aap zijn al even bedreven in het krijgen van onze goedkeuring. De Aap is geboren onder het teken van de fantasie, heeft een verrukkelijk gevoel voor humor en is een overtuigende persoonlijkheid. Juist zijn vermogen om het goed met anderen te kunnen vinden, helpt de Aap om een succes van het leven te maken. Met zijn geestigheid charme en scherpzinnigheid weet de Aap indruk te maken. Hij drukt zichzelf goed uit, maar kan ook geslepen en uitgekookt zijn. Als er iets is dat de Aap wil hebben, zal hij zijn hele - en dat is een uitgebreide- trukendoos opentrekken om het te krijgen ook. De Aap is mateloos vindingrijk en op en top opportunist. Behalve sociabel en bevallig is de Aap ook buitengewoon intelligent. Hij heeft veel interesses en is zeer onderzoekend van aard. Hij houdt van lezen, studeren en dingen onderzoeken en hij blijft graag op de hoogte van tal van onderwerpen. Daarnaast heeft hij een buitengewoon goed geheugen en veel Apen zullen uitblinken in talen. Omdat hij zo veelzijdig is en vindingrijk is de Aap in haast elk beroep op zijn plaats. Toch is hij waarschijnlijk op zijn best als hij uitdagingen moet aangaan of een bepaald doel moet bereiken. Hij is geweldig goed in het oplossen van problemen en in zijn werk wil hij zelf initiatief nemen en zijn mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Als hij gewone, routinematige klusjes moet opknappen, raakt de Aap al gauw verveeld. In het algemeen gesproken is de Aap succesvol in de politiek, marketing, industrie, public relations of iets in bij de media. Zijn grote verbeeldingskracht maakt hem een goede schrijver en verhalenverteller. Niet tegenstaande zijn diverse talenten ontbreekt het de Aap aan doorzettingsvermogen. Als hij het gevoel heeft dat iets te lang gaat duren of dat het resultaat niet onmiddellijk onder handbereik ligt, dan verflauwt zijn aandacht snel. De Aap is actiegericht en heeft meer belangstelling voor het heden en de nabije toekomst dan voor de jaren die voor hem liggen. In dat opzicht kunnen toewijding en uithoudingsvermogen zwak zijn. Hij heeft grote behoefte aan afwisseling en moet altijd iets hebben dat zijn aandacht opeist. Hij gebruikt zijn tijd opmerkelijk goed. Vaak staat men ervan te kijken hoeveel de Aap in korte tijd gedaan krijgt. Wanneer hij geÔnspireerd en gemotiveerd is, zijn er weinigen die zich met hem kunnen meten. In geldzaken is de Aap schrander. Hij is bedreven in het investeren van geld en het beoordelen van de winstgevendheid van elk plan. De Aap mag dan verstandig zijn in geldzaken, hij kan daarnaast ook makkelijk zijn ontzegt zich nooit iets dat hij wil hebben. Hij is royaal voor zijn naaste omgeving en voor mensen op wie hij indruk wil maken. En wat zijn kinderen betreft zal hij er altijd voor zorgen dat het ze aan niets ontbreekt. De Aap is ook dol op reizen en ziet er niet tegenop om enorme bedragen te spenderen aan de luxueuze vakantie of aan verre reizen. Door zijn hartelijke persoonlijkheid heeft de Aap vele vrienden en hij is goed en boeiend gezelschap. Hij heeft een brede belangstelling en is veelzijdig, dat maakt dat hij over tal van onderwerpen een intelligent gesprek kan voeren en contact legt met heel veel verschillende mensen. Hij is erg bedreven en een overtuigend spreker, maar soms kan hij een beetje te spraakzaam zijn. Omdat hij een sterk geheugen heeft, onthoudt hij interessante feiten over mensen die hij is tegen gekomen en bij een volgende ontmoeting maakt hij diepe indruk op ze omdat hij zich van alles over ze herinnert. De Aap weet hoe hij indruk moet maken en hij buit die eigenschap ten volle uit. De Aap is in trek bij de andere kunne vanwege zijn levendige, innemende optreden. Toch loopt voor dit teken in de liefde niet alles van een leien dakje. Daar zijn verschillende redenen voor. De Aap, ook al lijkt hij aan de buitenkant vrolijk en extravert, is heel goed in het verbergen van zijn diepste gevoelens en emoties. Anderen mogen denken dat ze de Aap kennen, maar soms kennen ze hem alleen oppervlakkig. De Aap stelt zich niet graag open voor anderen en wordt niet snel vertrouwelijk. Hij is soms gesloten en ontwijkend en deze terughoudendheid kan hem niet alleen op emotionele spanningen komen te staan, maar ook op een verslechtering in de relaties met zijn omgeving. Het is zeker in zijn belang om zijn geslotenheid en wantrouwen te laten varen, opener te worden en meer vertrouwen in anderen te stellen. De Aap heeft dikwijls de neiging om objectief naar zijn liefdesrelaties te kijken, maar de liefde met al zijn emoties en verwikkelingen is niet altijd bestand tegen een dergelijk kritisch onderzoek. Romantiek en liefde kunnen, vooral wanneer de Aap jonger is, een hoop spanning in hem terweeg brengen. Vaak echter trouwt de Aap jong en zal een groot gezin stichten. De Aap geniet van het ouderschap, vooral omdat hij er de vreugden en de pret van zijn kinderjaren door kan herbeleven. De Aap blijft vaak jong van hart en kan het goed met kinderen vinden. Hij weet hun aandacht vast te houden door zijn geestigheid, verbeelding en intelligentie. De Aap heeft veel talenten en met zijn vindingrijkheid maakt hij het beste van het leven, waarbij hij de kansen die hij ziet aangrijpt. Maar hij heeft zijn zwakheden. Hij kan ijdel en egoÔstisch zijn en wanneer het hem uitkomt geslepen en uitgekookt. Hij heeft ook zoveel vertrouwen in zijn eigen kunnen dat hij anderen niet snel om advies of hulp zal vragen en dat kan zijn voortgang in de weg staan. In veel opzichten blijft de Aap graag zijn eigen baas en heeft hij de neiging zichzelf beter dan anderen te vinden. Zijn fouten blijven doorgaans echter aan het gezicht ontrokken omdat hij zo vriendelijk en beminnelijk is.

De AAP:

Er is niemand die zoveel ideeŽn heeft als de Aap. Maar in zijn bewogen leven komt hij vaak tijd te kort om alle ideeŽn in praktijk te brengen of zelfs maar op slecht enkele te kunnen concentreren. Want hij is levendig en houdt zich nooit lang op dezelfde plaats op. Men houdt van de sociale aard van de apen. Het zijn de beste moppentappers en de vrolijke feestgangers, altijd bereid om de helpende hand toe te steken. Maar achter deze o zo vriendelijke wezens gaan vaak echte mensenverachters schuil, die alleen van zichzelf houden en zich ver boven iedereen verheven voelen, ook al zijn ze dat in werkelijkheid niet. Apen zijn intelligent, men kan hun moeilijk iets wijsmaken. Ze weten veel en zijn goed belezen. Men moet niet met ze in discussie gaan omdat zij altijd winnen. apen gaan namelijk alleen de confrontatie aan als ze zeker van hun zaak zijn. Ze hebben vrede met ieder middel wanneer er maar een voordeeltje voor hen in zit. Daarom jokken ze soms wanneer hun eigen kennis niet meer toereikend is. En wanneer alle pogingen stranden, slingeren zij een paar vette leugens de wereld in. Apen nemen het niet zo nauw. Menigeen denkt ze al verslagen te hebben, maar wanneer ze met bewijzen voor de dag moeten komen, komen ze van een koude kermis thuis: apen kan met niets bewijzen, zij praten zich overal uit. De beroepskeuze is voor apen nooit een zware kluif. Ze zijn overal te vinden waar overredingskracht gevraagd wordt, bijvoorbeeld als verkoper, detaillist of vertegenwoordiger. In de hoedanigheid van politicus, staatshoofd, oplichter of huwelijkszwendelaar schrijven zij geschiedenis. In alle functies waar een beroep op hun geestelijke kwaliteiten wordt gedaan, voelen zij zich thuis en als acteur zullen ze ook weten te overtuigen. Superieuren waarderen zowel mannelijke als vrouwelijke apen als ware meesters der improvisatie, als mensen die zich aan de lopende band ideeŽn weten te produceren, die zich echter nooit lang op dezelfde plaats op hun gemak voelen. Door functiewisselingen verzamelen ze veel ervaring, hetgeen ze ooit zullen gebruiken om zelf een bedrijf te beginnen. Veel geld wordt darvoor gebruikt en daardoor ontstaan veel schulden die de Aap boven het hoofd groeien. Dan gaat de Aap failliet. De mooiste eigenschap van de apen: ze geven nooit op. Altijd weer komen ze op hun pootjes terecht en klauteren dan weer gestaag naar boven. Niemand kan tegenslagen sneller verwerken dan een Aap. Ze zijn niet bepaald familiair ingesteld, waardoor men tot de conclusie zou kunnen komen dat ze nooit het ware geluk in de liefde zullen vinden. Dit klopt echter niet. Hun kwikzilverachtige natuur maakt ze overal geliefd en het andere geslacht trapt daar met grote zekerheid in. Men leidt een vrolijk leven met de apen, maar alles kabbelt een beetje oppervlakkig voort. De Aap zal niet perse snel een vaste relatie willen aangaan, hij houdt meer van een flirt zonder verplichtingen dan van een geweldige liefde. Zowel Aap- man als Aap- vrouw drukt zich graag voor de verantwoordelijkheid van een huwelijk. Trouw zijn is niet de sterkste kant van de Aap. Ze springen liever van boom tot boom en halen daar datgene waaraan ze behoefte hebben. Heel erg zijn apen hierin echter niet. Men kan ze zelfs na verloop van tijd laten wennen om trouw te zijn. Maar dit behoefd een lang omvormingsproces, hetgeen de Aap uiteindelijk tot een gevangene in een onzichtbare kooi lijkt te maken. Men moet hemmaar in de waan laten dat hij die kooi zelf gemaakt heeft. Aap- vaders en Aap- moeders zijn niet bepaald de beste verzorgers. Desondanks zal het de kinderen aan niets ontbreken. De kinderen van iemand die in een Aap- jaar werd geboren, zullen vrijer opgevoed worden en eerder zelfstandig zijn dan andere kinderen. Apen worden vaak verliefd, maar hun passie houdt nooit lang aan. Zoals ze vaak van beroep veranderen, zo gat het ook met seks. Men ontvlamt, gloeit een tijdje en ten slotte blijft er alleen as over. Begrijpelijk dat Ďscheidingsrechtersí veel met apen te maken te krijgen. Apen kunnen alleen goed bevriend met iemand worden wanneer zij zelf overtuigt van de waarde van vriendschap. Ze tonen zich aan de buitenwereld als grappige, ten allen tijde tot grappenmakerij in staat zijnde medemensen. Maar achter deze grappigheid verbergen zij hun eigen ik, dat alleen zijzelf kennen. Men moet niet alles wat apen zeggen serieus nemen, maar de buitenkant leren kennen, die van de binnenkant afwijkt. Men moet geen principiŽle eisen stellen wanneer met voor een Aap valt, maar aan zijn spelletjes meedoen. Dat zou hem kunnen verwarren en tartaartje leiden waar men hem wil hebben: niet bepaald op het pad van de eeuwige deugd, maar onderweg naar een aangenaam partnerschap. En men moet samen met de Aap optimistisch zijn, van het leven genieten. Want apen houden van het leven.

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuÔtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is Úf yin Úf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er ťťn element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.