FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
Van De GEIT
Andere jaren van de GEIT
1907-1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027-2039
De GEIT.

HOOFDKENMERKEN:
creatief, fantasievol, artistiek, zacht, vriendelijk, voorkomend, vrijgevig, makkelijk, grillig, gevoelig, besluiteloos en een piekeraar.
IN DE LIEFDE:
amoureus, liefhebbend en zorgzaam.
KENMERKEN:
Of hij nu op het veld staat te grazen of vrolijk in de bergen rondspringt, de Geit straat altijd iets tevreden uit en dat is ook wat veel mensen die onder dit teken geboren zijn doen. Geboren onder het teken van de kunst, bezit de Geit een rijke verbeeldingskracht, is hij creatief en heeft een voorliefde voor de rustiger dingen in het leven. Hij heeft een vriendelijke en zorgzame aard en kan het goed met anderen vinden. De Geit haat elke vorm van onenigheid of onplezierigheid en onttrekt zich onmiddellijk aan ruzies, meningsverschillen en ongemakkelijke situaties. In principe is de Geit uit op een veilig, comfortabel en harmonieus bestaan en zodra hij dat allemaal voor elkaar heeft, is hij dik tevreden. De Geit is echter wat minder gedisciplineerd. Door zijn ontspannen en gemakkelijke houding komt hij soms over als een zwalker en hij is niet iemand die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft of erg punctueel is. Hij heeft een hekel aan om zich aan allerlei regeltjes te moeten houden. In zijn werk heeft de Geit iemand achter zich nodig die hem inspireert. Zonder dat ontbreekt het de Geit dikwijls aan de motivatie of de behoefte om zich ten volle te ontplooien. Heeft hij de inspiratie eenmaal, dan kan de Geit een ijverige en zorgvuldige werker zijn. Hij volgt eerder dan dat hij leidt en hij neemt ook geen risico's. Hij zal zich vaak liever bezighouden met dingen die hem interesseren dan dat hij betrokken raakt bij ongemakkelijke en potentieel geladen situaties. Met zijn artistieke vaardigheden munt de Geit uit in elke baan waarin hij zijn creatieve talenten of zijn verbeeldingskracht kan gebruiken. Geiten kunnen ook slagen in uitvoerende kunsten, als ontwerpers en in ambachtelijk werk. Met hun liefde voor de natuur zijn ze eveneens geschikt voor het werken met dieren. Geiten zijn dikwijls erg religieus en kunnen zich aangetrokken voelen tot een kerkelijke carrière of tot het maatschappelijke werk. De Geit heeft meestal geen handelsgeest en zou een slechte verkoper zijn. In het algemeen is de Geit fortuinlijk in geldzaken en of het nu door geluk, huwelijk of eigen kunnen komt, doorgaans heeft hij voldoende middelen om comfortabel te leven. De Geit houdt evenwel van uitgeven en het vergaren zit in zijn aard. Onder Geiten treffen we veel verzamelaars aan en het valt ze moeilijk om antiek , schilderijen of andere mooie voorwerpen voor hun huis niet aan te schaffen. De Geit geeft niet alleen ruimhartig voor zichzelf uit, hij is ook royaal voor anderen en bereid om aan liefdadige doelen of mensen in nood te schenken. Soms is de Geit goedgelovig en er zijn er die misbruik maken van zijn vriendelijke aard, op dit punt heeft de Geit een mentor nodig. Door zijn hartelijkheid maakt de geit makkelijk vrienden en hoewel hij bij de eerste ontmoeting verlegen en gereserveerd kan zijn, is hij spraakzaam, geestig en er niet afkerig van om in het middelpunt van de belangstelling te staan zodra hij iemand goed kent of in een groep is waarin hij zich op zijn gemak voelt. In de juiste omstandigheden komt de Geit tot zijn recht. De Geit is een oprecht en hartelijk iemand die graag in gezelschap verkeert. Hij houdt niet van alleen zijn of eenzaamheid en zorgt ervoor dat hij mensen om zich heen heeft. Wat zijn zwakke punten betreft moet worden opgemerkt dat de Geit veel piekert en een pessimist kan zijn . Maar zijn grootste zwakheid is waarschijnlijk toch zijn wispelturigheid. de Geit verandert voortdurend van gedachten en zijn besluiteloosheid en geaarzel zijn vaak een bron van irritatie voor anderen. Zijn omgeving slaagt er maar zelden in om hem in dat opzicht te laten veranderen. De Geit is wispelturig geboren en zal het de rest van zijn leven blijven. De vriendelijke en gezellige Geit stelt hoge prijs op zijn contacten met anderen en doorgaans is hij populair bij de andere kunne. De Geit is hartstochtelijke en amoureus van aard en hij zal veel verhoudingen hebben. Wel is hij soms terughoudend in het uiten van zijn ware gevoelens en aan zijn besluit om zich eindelijk te settelen kan veel gewetensonderzoek voorafgaan. Of dat nu ligt aan zijn besluiteloosheid, zijn aarzeling om zo'n belangrijke stap te nemen of aan andere factoren, de Geit zal in liefdesaangelegenheden dikwijls gebukt gaan onder spanningen en emotionele gekweldheid. Zodra hij zich echter heeft gebonden, is hij een liefdevolle, loyale en stimulerende partner. De Geit heeft dikwijls een groot gezin en is een liefdevolle ouder. Door zijn makkelijke aard is het niet iemand die er de wind onder heeft en met de scènes die zijn kinderen maken of driftbuien kan hij niet goed voeten. De vriendelijke aard van de Geit maakt dat kinderen het goed met hem kunnen vinden op een enkele uitzondering na bouwen Geit ouders een hechte, liefdevolle band met hun kinderen op. De Geit is vriendelijk , heeft het beste met anderen voor en verlangt naar een stabiel en beschut bestaan. Hij heeft een zorgzaam en invoelend karakter en zijn leven lang brengt hij anderen vreugde. Hij is zeer geliefd.

De GEIT:Geiten doen zich naar buiten toe voor als beleefd en vriendelijk. Zolang het met hen goed gaat, zijn ze vrolijk en onbekommerd. men moet ze echter steeds aandacht en attentie geven, anders zou de schaduwzijde die in de nachtelijke ziel van ieder geit huist de overhand kunnen krijgen: hij mekkert zo graag, bekritiseert, zeurt en is met niets tevreden. Bij vele geiten blijft deze schaduwzijde hun hele leven verborgen. Dan zijn ze de beste partners, de geweldigste echtgenoten en de loyaalste medewerkers. Dit is voor velen het bewijs dat de slechte punten van de geit alleen aan het daglicht komen wanneer hij slecht behandeld is en dus reden heeft om ontevreden te zijn. Zoals gezegd, men moet ze verwennen en aandacht geven en altijd op het goede tijdstip de juiste voeding toedienen. Superieuren van geiten weten wat ze kunnen bewerkstelligen, dat ze de ziel van een bedrijf zouden kunnen zijn wanneer men ze maar in alle rust laat ploeteren en functioneren. Geiten kunnen veel doorstaan. Zij voeren uit wat door anderen bedacht is. Daar is niets op tegen. Alleen in het streven naar een carrière blijven ze meestal steken omdat ze zelf te weinig aandurven en aan de baan gehecht raken die men hun gegeven heeft. Geiten worden daarom alleen bij uitzondering chef. Het beste zou zijn wanneer zij op het platteland of bij het bosbeheer op zoek gaan naar werk. Als ambtenaar ontwikkelen ze veel zitvlees, als handarbeider zijn ze zeer betrouwbaar. Ze werken in ingenieurs- en planbureaus en overal waar behoefte is aan medewerkers die logisch denken en dienovereenkomstig kunnen handelen. Geiten zijn kunstzinnig aangelegd en neigen tot het schrijverschap, waarbij ze menig probleem van zich af kunnen schrijven. Ze zijn echter ook daar op hun plaats waar menigeen hen niet graag ziet: als huisvriend of beste vriendin. Slechtste eigenschap van de geiten is dat zij maar moeilijk keuzes kunnen maken. Ze treuzelen vaak te lang en soms is de trein al vertrokken zonder Geit. Zo is dat ook in de liefde. Geiten zijn zeer knuffelig wanneer ze eenmaal de persoon denken te hebben gevonden van wie zij zouden kunnen houden, want in eerste instantie weet een geit helemaal niets exact. Ze proberen het met diegene die ze aan de haak geslagen hebben, maar wanneer zij erachter komen dat diegene slechts een luie vis is, gooien ze hem weer terug in de richting waar hij ook vandaan kwam. Vinden geiten echter het verzorgde huis waarnaar ze al van jongs af aan verlangden, dan zullen ze opbloeien. Er moet een tuin bij zijn of een groot bos in de buurt. Geiten hebben uitloop in de natuur nodig, de eeuwig jonge natuur is het element waarin zij zich lekker voelen. Geiten bieden graag de helpende hand, hun adviezen worden in alle levensfasen gewaardeerd. Ze zitten niet vast aan geld, maar ze kunnen het op waarde schatten als het zorgt voor een beetje welvaart en een nest waarin ze zich prettig voelen en hun familie kunnen verwennen. Geit- vrouwen zijn de beste huisvrouwen en moeders. Men kan hun de boekhouding toevertrouwen en de huishoudkas zal altijd kloppend zijn. Ze zullen speciaal voor hun echtgenoot het huis prachtig inrichten. In dit opzicht zijn geit- mannen en geit- vrouwen hetzelfde; ze kunnen vaak verliefd worden, maar hun hart kunnen ze maar één keer weggeven, omdat het pantser dat hen omgeeft gewoonweg te sterk is. Iemand die erdoorheen weet te breken, moet wel heel bijzonder zijn. Datgene wat het pantser om het hart van de gieten nodig heeft, is een groot inlevingsvermogen. Geiten zijn kwetsbaar, men moet ze met fluwelen handschoenen aanpakken, hun gemoedstoestand overzien, hun gebrekkige besluitvaardigheid door het nemen van snelle beslissingen opheffen. Geiten houden van hen eigen thuis, maar ze zijn nooit helemaal tevreden. Niet over anderen en ook niet over zichzelf. Van het ene op het andere moment kan hun stemming omslaan. Wanneer ze thuis zijn, kunnen ze plotseling de partner verwijten maken, dat ze nooit meer naar buiten komen en nergens meer heen gaan, niet meer dansen, niet meer naar het theater en niet naar de stamkroeg. Neemt de partner de geit dan mee uit, dan zal die zeggen dat het weliswaar erg geluk en gezellig is om eens naar buiten te komen, maar ook dat thuis toch met niets te vergelijken valt. Hun hele leven blijven geiten pessimisten. Hun optimisme spitst zich toe op vage hoop op het winnen van de lotto, op een nog mooier huis, enzovoorts. Moed moet men bij de geit kweken, moed om sneller te handelen, vooral om meer te kunnen bereiken. Geiten moeten leren het leven te nemen zoals het is en niet aan dromen vasthouden die laten zien hoe het zou kunnen zijn. Ze zouden opener moeten zijn en hun hart ook eens op een presenteerblaadje moeten aanreiken. Maar dit zal betekenen tegen de eigen aard in.

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuïtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is òf yin òf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er één element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.