FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
VAN DE DRAAK
Andere jaren van de DRAAK
1904-1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012-2024-2036
De DRAAK.
HOOFDKENMERKEN:
actief, alert, vastberaden, zelfverzekerd, ondernemend, veelzijdig, openhartig, veerkrachtig, gewetensvol, impulsief, fortuinlijk.
IN DE LIEFDE:
hartstochtelijk, trouw en oprecht, doch veeleisend!
KENMERKEN:
Flamboyant, kleurrijk en levendig de Draak is een magnifiek leider van het carnaval. Hij boezemt ontzag in, heeft een aura van bijzonderheid om zich heen en straalt kracht uit. Hij bezit charisma, vitaliteit en energie. De Draak is onder het teken van fortuin geboren en is levendig en extravert. Hij heeft een snelle, alerte geest en bezit veel energie en enthousiasme. Krijgt de Draak eenmaal een idee- en hij krijgt er zat -dan laat hij zich door niets tegenhouden om dat uit te voeren. Hij is een doener en iemand die successen behaalt. Hij is van nature vastberaden en zijn vuur, enthousiasme en energie werken zeer aanstekelijk. Hij weet andere enthousiast te maken voor zijn projecten en plannen en weet de steun en goedkeuring van zijn omgeving veelal probleemloos te winnen. Door zijn grote zelfvertrouwen heeft hij aanzienlijke leiderskwaliteiten. Hij heeft de moed te handelen naar zijn overtuigingen en is veelal bereid om risico's te nemen om te krijgen wat hij wil. De Draak is succesvol, maar kan ook impulsief en ongeduldig zijn en onvoldoende aandacht aan details besteden. Maar ook al lopen zijn plannen niet zoals hij dat had gehoopt, dan nog houden zijn overtuiging en veerkracht hem overeind en gaat hij op zoek naar iets anders om te doen. De Draak leeft op uitdagingen en stelt zichzelf voortdurend nieuwe doelen. Men zegt weleens dat de Draak het woord 'onmogelijk' niet kent, en door zijn enorme wilskracht en geloof in zichzelf bereikt hij meestal wat hij wil. Door zijn scherpe geest en zijn vastberadenheid bereikt de Draak in zijn vak dikwijls de top. Hij kan overal carrière in maken, zo bekwaam en veelzijdig is hij. De Draak heeft evenwel een baan waarin hij de baas is of waarin hij zijn eigen initiatief kan gebruiken. Hij is gewoonlijk op zijn plaats in zaken, de handel, de politiek, uitvoerende kunsten, en in banen die tegemoet komen aan zijn voorliefde voor reizen. Met zijn energie en dikwijls sportieve aanleg kan de Draak ook succesvol zijn in de sport. Draken moeten er echter op letten dat ze niet in een baan terechtkomen waarin ze veel routinewerk moeten doen, zonder afwisseling of uitdaging raakt de Draak al gauw verveeld en wordt hij rusteloos. De Draak is gewetensvol in de omgang met anderen. Hij is open en eerlijk en heeft een afkeer van elke vorm van hypocrisie en bedrog. Bij gelegenheid kan hij evenwel te goed van vertrouwen zijn en het zal hem overkomen dat hij bedrogen wordt door mensen die minder scrupules hebben dan hijzelf. Wanneer dat is gebeurd, zal het de daders wis en waarachtig berouwen. De toorn van de getergde Draak liegt er niet om! De Draak is erg direct in de omgang. Hij neemt geen blad voor de mond en is absoluut geen diplomaat. Hij kan ook veeleisend zijn en van zijn omgeving verwachten dat die zijn hoge maatstaven overnemen. Geestdriftig en zelfverzekerd als hij is, heeft de Draak de neiging om bij alles wat hij doet op de voorgrond te treden. In zekere zin is hij een entertainer die het fijn vindt om gezien te worden en de goedkeuring van andere te krijgen. Op het amoureuze vlak heeft hij veel bewonderaars. Hij heeft stijl, charme en allure, en zijn levendigheid en openheid naar mensen maken hem onweerstaanbaar. Hij is amoureus en hartstochtelijk van aard en zal vele liefdes hebben. Toch loopt het ondanks zijn populariteit en aantrekkingskracht in de liefde niet altijd op rolletjes voor de Draak. De Draak heeft een sterke drang naar onafhankelijkheid en het kan hem zwaar vallen dit op te offeren voor een ander. Hoewel Draken het fijn vinden om getrouwd te zijn, zitten er ook tussen die bij voorkeur vrijgezel blijven om zo de vrijheid te behouden om te doen wat ze zelf willen. Wanneer de Draak trouwt, wil hij graag de dominante partij in het huwelijk zijn. Hij schikt zich niet makkelijk naar een ander en krijgt graag zijn zin. Hij is niettemin loyaal en ondersteunend naar zijn partner toe, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden en erop uit om een veilig en stabiel gezin te stichten. Daartegenover staat dat hij - misschien omdat hij zelf zo onafhankelijk is - geen emotionele scènes of toestanden tolereert en de zorgen en aangelegenheden van de anderen niet altijd helemaal begrijpt of naar hun waarde schat. Voor de meer gevoelige naturen kan deze opstelling van de Draak - zonder dat dat zijn bedoeling was - grievend zijn. Wanneer hij kinderen heeft, is de Draak een strenge, maar liefdevolle ouder. Hij zal snel doorhebben waar de talenten van zijn kinderen liggen en zal er veel aan doen om die te stimuleren. Wel heeft hij hoge verwachtingen van ze en is veeleisend. Hij verwacht ook gehoorzaamheid en wee het kind dat zijn gezag tart of zijn gramschap wekt. De Draak kan een harde leermeester zijn, maar veel kinderen zullen baat hebben bij zijn discipline, zijn liefde en deskundige leiding. Door zijn bekwaamheden en ondernemende aard is de Draak een bijzonder goede kostwinner. Hoewel je het aan de buitenkant niet echt aan hem afziet, geeft hij graag geld uit voor zichzelf, zijn gezin en zijn vrienden. Hij houdt ook van een actief sociaal leven en van reizen. De Draak heeft naast zijn vele goede ook slechte eigenschappen. In zijn drang om dingen gedaan te krijgen is hij weleens roekeloos en impulsief. Ook kan hij koppig zijn en terwijl hij zelf vaak goede raadgevingen uitdeelt, slaat hij de adviezen van anderen weleens in de wind. Hij kan veeleisend en intolerant zijn . In zijn handelen is hij oprecht en fatsoenlijk. Hij werkt hard en is vindingrijk en ijverig. Hij dwingt respect en bewondering af en zijn geloof in zichzelf trekt hem zowel door goede als door slechte tijden heen.

De DRAAK:Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Draak is fabelachtig in de letterlijke betekenis van het woord. Men spreekt over hem, men heeft met hem te doen, maar in werkelijkheid is er geen vat op hem te krijgen. Hij zweeft een verdieping hoger dan alle anderen. Soms tot in Utopia, het dichtst bij de zon. Het teken van de Draak brengt geluk, maar ach hoe bedrieglijk is dit geluk. De mensen die onder dit teken geboren zijn, zullen het aan den lijve ondervinden. Het zal ze weliswaar nooit heel erg slecht vergaan, maar vaak zagen zij er al als de stralende winnaar uit, om, door een kleine onachtzaamheid, uiteindelijk toch nog tegen een technisch knock-out aan te lopen. Draken zijn intelligent, hoogbegaafd en het waard om bemind te worden. Het succes komt ze aanwaaien. Het zijn noest arbeiders, ze zijn slim en hebben een inventieve geest. Men kan ze overal inzetten. Zij zullen het bedrijf reorganiseren, automatiseren en succesvol maken. Maar ze zullen zich niet ondergeschikt maken. Draken willen voor zichzelf opkomen. Dat hun beslissingen juist zijn, hoeft niemand ze te vertellen; een Draak heeft altijd gelijk! Zijn medemensen zullen het bevestigen: de Draak is hun de baas, zijn verstand is ultrakort geschakeld en de golflengte klop helemaal. Dit leidt de draken naar de top. Zij zullen niet lang in de grote werkruimte hoeven te ploeteren, een eigen kantoor wacht immer al op ze. In de hoedanigheid van parlementariër zullen zij zich nauwelijks op de achterste banken stil kunnen houden, zij willen meepraten, zeker wanneer zij zich op het gladde ijs van de politiek hebben begeven. Draken hebben een zesde zintuig voor zaken, ze schitteren echter ook op het kunstvlak en in bijna alle ander vrije beroepen. Dit gaat ook voor Draak- vrouwen, die niet eerst geëmancipeerd hoeven te worden. Zij maken spelenderwijs carrière in de maatschappij, al is het maar door een rijk huwelijk. Verstand, daadkracht en een gezonde dosis stalen wilskracht zijn de attributen van een Draak. Het valt echter niet te ontkennen dat deze zaken ook bepaalde negatieve aspecten verborgen houden. De persoon die deze eigenschappen in zich heeft, zal altijd vooruit kijken, in de richting van het na te streven doel. Daartoe heeft hij iemand naast zich nodig, hulpen, mensen die voor hem werken, want zelf doet hij al het denkwerk en geeft hij leiding. Deze zullen hem bewonderen, maar ook benijden. Dientengevolge zullen ze hem verkeerde adviezen geven, een smerig spelletje met hem spelen, hetgeen de Draak niet kan bevatten, omdat hij met zijn intelligentie op een totaal andere frequentie zit. Uit dit soort situaties volgen dan de teleurstellingen. Laten we ook niet verzwijgen dat draken ook vaak zichzelf verslaan door hun onstuimige optreden en het doen van niet kwaad bedoelde uitspraken, die de plank volledig mis kunne slaan. Dit maakt ze menselijk en haalt ze terug naar de werkelijkheid. In de liefde zijn draken de overwinnaars. Niet omdat ze van die grote seksbeesten zijn, maar omdat ze datgene hebben wat als aantrekkelijk bevonden wordt door het andere geslacht. De Draak- man probeert vele vrouwen uit, waarbij hij eerst hen wil probeert te breken, om vervolgens die vrouwen over te houden die zich graag aan zijn voeten willen werpen. Echter, datgene wat liefde leek te zijn, zal snel verdwijnen. De Draak is namelijk niet alt te trouwe en laat veelal een geknakt vrouwelijk ego achter. Het liefst zou hij zijn hele leven vrijgezel willen blijven, maar er zijn listige vrouwen die een stokje voor dit egocentrische voornemen kunnen steken. Ook de Draak- vrouw wordt dit heftig begeerd. De mannen van haar keuze zullen bij haar weinig jaloezie bespeuren, omdat er nog voldoende anderen in de wachtkamer zitten te trappelen. En wanneer de ene niet de goede is, dan is er altijd nog iemand aan wie zij haar genadige gunst kan schenken. Draak- vrouwen worden nog meer dan hun mannelijke evenknieën omhuld door een zoete waas van geheimzinnigheid. Teleurstellingen kent de Draak- vrouw niet, liefdesverdriet evenmin. Geflopte relaties worden als afgedaan beschouwd en men is weer een ervaring rijker. Gelooft u nu vooral niet dat draken oppervlakkige wezens zijn. Voor hen is liefde slechts het raamwerk van het gebouw dat leven heet, hetgeen men voor zichzelf opbouwt. De carrière gaat voor, het beroep is de hoofdzaak. Maar na werktijd is het tijd voor tederheid. Omschakelen heet dat. Begrijpt u nu waarom vele draken niet geschikt zijn voor de liefde, hetgeen de ene keer fantastisch is, maar de keer daarop tot droefenis kan leiden? De partner die door de Draak verkozen wordt, zou veel begrip moeten opbrengen en over een aangeboren gevoel voor humor moeten beschikken, om de plotselinge invallen van de Draak te kunnen volgen en mee te kunnen komen in twistgesprekken. Maar die persoon zou ook een beetje bewondering en respect moeten tonen voor dat geheimzinnige wezen, dat wel uit een legende afkomstig lijkt en niet het vuurspuwende monster is waarvoor velen hem laten doorgaan. Hij heeft een zeer groot hart, hetgeen hij verborgen houdt ergens onder zijn dikke pantser, dat hem bescherming biedt, maar ook de mensen op afstand houdt, het liefst drie stappen.

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuïtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is òf yin òf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er één element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.