FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
VAN DE KAT OF KONIJN
Andere jaren van het konijn
1903-1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2011-2023-2035
Het Konijn. Of de Kat
HOOFDKENMERKEN: sociabel, bescheiden, tactvol, verfijnd, vredelievend, voorzichtig, schrander, opmerkzaam, maar overgevoelig en weleens wat afstandelijk.

IN DE LIEFDE: romantisch, hartstochtelijk en een mensenkenner.

KENMERKEN: Het Konijn kenmerkt zich door rechtschapenheid en voorzichtigheid en heeft een rustige, verfijnde manier van doen. Hij houdt van de rustiger zaken in het leven en pakt zijn bezigheden methodisch en kalm aan. Intelligent, belezen en welbespraakt als hij is weet het Konijn hoe hij indruk moet maken en hij zit nooit om vrienden verlegen. Het Konijn is een gezelligheidsteken en mensen die eronder geboren zijn kunnen het goed met anderen vinden. Het Konijn is bescheiden en vriendelijk in zijn optreden. Hij is niet alleen goed van de tongriem gesneden, maar kan ook goed luisteren. Hij houdt van een goed gesprek en geeft dikwijls verstandige en slimme raadgevingen. Hij heeft verder een opmerkzame aard en mensenkennis. Gewoonlijk bezit het Konijn een opgewekt en tevreden temperament. Hij houdt niet van ruzie en emotionele toestanden en zal er alles aan doen om zulke onplezierigheden te vermijden. Voor het Konijn is het leven iets waarvan je moet genieten en soms sluit hij zich af van de hardere kanten ervan. Hij mag dan grote moeite getroosten om moeilijkheden en ruzies te mijden, als hij geen alternatief heeft, weert hij zich net zo goed als ieder ander. Behalve dat hij een liefhebber van praten is, kan het Konijn ook een enthousiaste lezer zijn en veel van muziek, kunst en het buitenleven houden. Indien mogelijk zal hij ernaar streven om in eeen plezierige comfortabele omgeving te leven. Hij richt zijn huis stijlvol in en heeft oog voor interieurverzorging. Onder Konijnen komen we veel verzamelaars tegen en ze houden van antiek en schilderijen. Het Konijn is een luxe paard en houdt van gezelligheid, naar feesten en andere samenkomsten gaan en vindt het ook heerlijk om zijn vele vrienden thuis te ontvangen. Hij is een geweldige, zorgzame gastheer. Met zijn voorzichtige, methodische aard is het Konijn vaak goed in het werk dat hij doet. In zaken is hij geslepen en altijd op zijn hoede en hij heeft een goed beoordelingsvermogen. Hij kan ook uitgekookt zijn en is een slimme, bekwame onderhandelaar. Door zijn rustige, vriendelijke manier van optreden krijgt hij anderen aan zijn kant, hoewel zijn drang om confrontaties te vermijden hem soms te voorzichtig maakt. Zijn intellect, goede geheugen en oog voor detail maken hem dikwijls heel geschikt voor een administratieve of wetenschappelijke carrière. Als diplomaat zal hij het goed doen, evenals in public relations werk, in een juridische loopbaan of in de financiële sector of in iets dat met kunst of antiek te maken heeft. Doorgaans stapt het Konijn niet van de een in de andere baan, maar legt hij zich op een bepaalde carrière toe. Hij zal proberen om niet in een geladen, gejaagde sfeer te hoeven werken. Het Konijn denkt meestal lang en uitvoerig na over het geen hij moet doen en gaat zelden overhaast te werk. Hij hecht grote waarde aan zijn bestaanszekerheid en is in geldzaken zorgvuldig en voorzichtig. Dikwijls zijn Konijnen slimme investeerders die in hun latere leven geen geldzorgen hebben. Konijnen besteden veel zorg aan hun uiterlijk en hebben de voorkeur voor elegante, stijlvolle kleding. Het Konijn is romantisch en hartstochtelijk van aard en heeft waarschijnlijk tal van verhoudingen voordat hij zich settelt. Hij heeft veel mensenkennis en kiest gewoonlijk een goede partner. In het algemeen is het Konijn loyaal en trouw, maar er zijn er die flirterige neigingen niet kunnen bedwingen Het Konijn is een charmeur. Het Konijn heeft er plezier in om samen met zijn partner een stabiel comfortabel en gezellig huishouden op te zetten. Hij besteedt zorg aan zijn huis en het is er steevast netjes en goed georganiseerd. Hoewel de verantwoordelijkheden van het ouderschap hun niet altijd zomaar komen aanwaaien, hebben veel Konijnen een groot gezin. Het Konijn zal van zijn kinderen houden en voor hen zorgen, maar desondanks vinden sommigen van hen dat hun anderszins zo ordelijke leefwijze door hen wordt verstoord en hebben ze moeite met de dwaze streken die hun kinderen uithalen. Niettemin kunnen kinderen het goed vinden met het vriendelijke, liefdevolle Konijn, dat achter de kinderen staat en er altijd zijn best voor zal doen dat het hen aan niks ontbreekt. Het Konijn heeft nogal wat kwaliteiten. Hij is welgemanierd en tactvol. Hij is slim, nauwgezet in zijn werk en heeft een ontwikkelde, verfijnde smaak. Maar ook het Konijn heeft zijn slechte eigenschappen. Zo kan hij ongevoelig zijn en zijn verlangen om problemen en moeilijkheden uit de weg te gaan hem aarzelend en bangelijk maken. Als de dingen hem niet aanstaan, wordt hij afstandelijk en soms kan hij tamelijk oppervlakkig worden omdat hij iets wil omzeilen. Hij kan zich ook pietluttig en vitterig opstellen. Maar omdat hij scherpzinnig, opmerkzaam en voorzichtig is, vaart hij gewoonlijk wel een veilige koers. Voor zover mogelijk leidt hij een plezierig leven- een leven waarin hij geniet van gezelschap en het bezig zijn met zijn dingen.

Het KONIJN of KAT

Konijnen zijn de beste biechtvaders. Ze weten in alle fases van het leven raad. Alleen wanneer er eigenbelang in het geding is, zijn ze soms radeloos. Het zijn ook de beste zelfentertainers; wanneer zij iemand gevonden hebben die geduldig naar hen kan luisteren, dan vertellen ze diegene zo’n beetje alles wat ze meegemaakt hebben. De kletsgrage stopt dan niet met praten, en als hij niets meer weet te vertellen, dan vermengt hij gewoon geit en fictie. Zo’n cocktail gaat bij de een als zoete koek naar binnen, bij de ander werkt het afstotend. In principe zijn Konijnen zeer goedmoedig. Ze kunnen helpen door het leed van hun medemensen te dragen, de zieken te verplegen en de vertwijfelden te troosten. Al vele tranen vloeiden uit de ogen van de Konijnen, met als reden die boze onrechtvaardige wereld, die zij zo graag zouden willen veranderen, maar dat niet kunnen, juist omdat ze maar kleine en zwakke konijntjes zijn. Menigeen denkt dat Konijnen oppervlakkig zijn, ondanks de zojuist opgetekende Samaritaanse eigenschappen. Ze hebben daadwerkelijke vele vrienden, die ze veel raad en hulp geven en aan wie ze zich bloot kunnen geven. Maar menigeen die niet in te passen valt in zijn vriendenkring of familie, toont hij de koude schouder. Men kan vertrouwen hebben in de Konijnen, Dat weten ook veel van hun werkgevers, wier rechterhand zij zijn. Konijnen zijn weliswaar niet de snelste arbeiders, maar ze hebben uithoudingsvermogen en kunnen daarom hun tanden in problemen zetten en die oplossen of, dit komt niet vaak voor, het onderwerp laten vallen. Men vindt hen in alle takken van de rechtswetenschappen, op ambassades, op de bank of op andere posities die draaien om geld en tradities. Als toneelspelers zijn zij, vanwege hun fijnbesnaardheid en hun kwaliteiten om zich in rollen in te leven, net zoveel gevraagd als in de hoedanigheid van dichter of journalist. Ze zijn ook instaat om een familiebedrijf groot en machtig te maken, te meer daar zij ten opzichte van familie slechts één opvatting kennen, en dat is die, waarbinnen alles moet kloppen. Konijn- vrouwen staan ook in alle beroepen hun mannetje. Zij hebben nog een speciale vaardigheid: zij zijn de geboren huisvrouwen. Voor hun mannen ruimen en poetsen zijn het huis op, en de kinderen geven zij geborgenheid in huis. Ze koken telkens nieuwe gerechten voor hun lieverds en ze zijn lieverds en ze zijn teleurgesteld wanneer het hen niet zo goed smaakt als zij het zich voorgesteld hadden. De man van hun keuze moet hun een huis geven met een grote tuin, waarin zij het zullen laten bloeien en groeien. Ook Konijn- mannen houden van hun eigen huis. Het is echter mogelijk at zij het inruilen voor een ander. Dat komt omdat zij zich teleurgesteld kunnen voelen door hun partner, van wie zij dan vreedzaam zullen scheiden; men blijft goede vrienden, maar het tafellaken is verknipt. Mensen die in een van de Haas- jaren geboren zijn, houden weliswaar van de rust en stilte, ze kunnen echter ook opgaan in felle discussies. Ze strijden graag om des keizers baard en houden aan hun standpunt vast, ook al hebben ze al lang ingezien dat hun mening niet de juiste is. Alle Konijnen verlangen naar de complete familie, zodat ze kunne zorgen en er voor hen gezorgd wordt. Wanneer er iets mis is, dan grijpen ze snel naar de fles, de troostbrenger bij uitstek voor Konijnen. Ook is het mogelijk dat zij weggaan en zich vervolgens nooit meer laten zien. Konijnen kleden zich elegant, ze hebben een voorliefde voor geld en juwelen. Maar alles moet wel smaakvol op elkaar afgestemd zijn. Menigeen vindt hen pietluttig, te conservatief. Wei weet echter wat er in een hazen- hoofd omgaat, als het gaat om revolutionaire ideeën! Aan de schaduwkant van dit goedmoedige type mens is een bepaalde eigenzinnigheid op te merken; wanneer hij eenmaal iets wil, dan zet hij ook door tot hij het heeft. Ook al moet hij daarvoor iemand in tranen laten uitbarsten, hetgeen vooral bij sentimentele Konijn- vrouwen voorkomt. Samenvatten: met de Konijnen valt prima samen te leven, zowel op vriendschappelijke basis als ook in de gezinssituatie. Men moet ze nemen zoals ze ook werkelijk zijn: teder, goed van vertrouwen, hulpvaardig en altijd aanwezig voor goede vrienden. Zij zullen nooit helemaal kopje onder gaan, want op het laatste ogenblik zal de Konijn nog een uitweg weten te vinden. Teleurstellingen komen bij hen erg hard aan, maar zij komen er sneller overheen dan anderen.

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuïtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is òf yin òf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er één element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.