FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
Van De TIJGER
Andere jaren van de TIJGER
1890-1902-1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2022-2034
De TIJGER.
HOOFDKENMERKEN:
doortastend, zelfverzekerd, ondernemend, wilskrachtig, onafhankelijk, inventief, veelzijdig, grootmoedig, oprecht, goedbedoelend, maar rusteloos en impulsief.
IN DE LIEFDE: oprecht, gepassioneerd en een echte romanticus!
KENMERKEN:
Trots, opvallend en immer alert, is de tijger een majesteitelijk dier. Hij wordt alom bewonderd om zijn moed, en zij die onder het teken zijn geboren, onderscheiden zich als evenzeer. Ze zijn doortastend en ondernemend en winnen gemakkelijk het respect van anderen. De Tijger heeft een levendige aard. Hij is graag bezig en heeft vaak een brede belangstelling. Hij heeft een actieve geest en is in staat om oorspronkelijke gedachte te ontwikkelen. Ook in zijn daden is hij doortastend en niet afkerig van het nemen van risico's. Hij heeft de moed om naar zijn overtuigingen te handelen en velen bewonderen hem om zijn oprechte, resolute en moedige optreden. De Tijger neemt geen blad voor de mond en kan niet tegen leugens en hypocrisie. Hij is eerlijk, bezit een grote integriteit en heeft een warme genereuze natuur. De Tijger heeft vaak stellige meningen en overtuigingen en hoewel hij anderen van advies zal dienen, luistert hij zelden naar de raadgevingen die hem worden gegeven. Hij gaat af op zijn eigen instinct en intuÔtie. In vele opzichten is de Tijger zijn eigen baas en hij bewaart bij voorkeur een zekere mate van onafhankelijkheid bij wat hij doet. Door zijn enthousiasme, energie en vastberadenheid bereikt de Tijger vaak de top in zijn vak. Hij bezit aanzienlijke leiderskwaliteiten en men kent hem gezag toe In zijn zakelijke leven kan de Tijger innovatief zijn en voor de dag komen met vele uitstekende ideeŽn. Hij houdt van uitdagingen en het nemen van initiatief. Zodra hij met bureaucratische of routine zaken van doen heeft, raakt hij al gauw verveeld. De Tijger zal het goed doen in de handel, marketing en politiek, bij de politie of in het leger of bij de media. Hij staat graag in het middelpunt van de belangstelling en zijn vitaliteit en krachtige persoonlijkheid maken dat hij opvalt. De Tijger is dikwijls een bron van inspiratie voor anderen. De Tijger is een goede kostwinner en zit er gewoonlijk warmpjes bij. Toch is hij niet uitgesproken materialistisch van aard en hij geeft zijn geld makkelijk uit. Hij kan enorm gul zijn en vindt het heerlijk om te trakteren en cadeaus voor anderen te kopen. Hij is ook zorgzaam van aard, heeft dikwijls belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken, steunt liefdadige instellingen grif en is bereid hen die het minder hebben getroffen dan hijzelf te helpen. De Tijger is oprecht in anderen geÔnteresseerd, heeft het beste met iedereen voor en is vriendelijk. Met zijn vele interesses is de Tijger niet iemand die veel thuiszit, maar hij zal er altijd voor zorgen dat zijn huis comfortabel en goed is ingericht. In zijn jongere jaren zal de Tijger dikwijls verhuizen. Hoewel de Tijger hecht aan onafhankelijkheid is hij een echt gezelligheidsmens, die het fijn vind om naar feesten en bijeenkomsten te gaan en zelf ook graag een feestje geeft. Hij zal altijd een grote vriendenkring hebben en met zijn levendige, dikwijls geestige optreden is hij steevast populair. In de liefde is de Tijger romantisch. Hij is oprecht en open in de liefde en hartstochtelijk. Hij vind het heerlijk om lief te hebben en om bemind te worden. Wanneer hij verliefd is, wijdt hij zich helemaal aan zijn uitverkorene en gaan zijn gevoelens en hartstocht diep. Hij heeft evenwel een rusteloze aard en in de loop der tijd kunnen zijn gevoelens vervlakken en begint zijn aandacht te verflauwen. De jonge jaren van de Tijger kenmerken zich door talloze romances. Wanneer hij echter besluit zich te settelen-en de meeste Tijgers trouwen jong- zal hij loyaal en trouw zijn en uitermate attent voor zijn partner. Wel speelt de tijger graag de dominante rol in het huwelijk. Hij krijgt graag zijn zin en wil ook weg kunnen gaan om met zijn eigen dingen bezig te zijn. Ondanks de verbondenheid die hij met zijn partner voelt, heeft hij een zekere vrijheid nodig en als die hem niet wordt toegestaan, kan hij rusteloos en wrokkig worden. De Tijger heeft een aantrekkelijke, levendige persoonlijkheid. Hij is doortastend, avontuurlijk en origineel. Toch heeft hij naast zijn vele goed kwaliteiten ook zwakkere punten. In zijn verlangen om dingen gedaan te krijgen kan hij ongeduldig en impulsief en af en toe zelfs roekeloos zijn. Daarnaast maakt hij niet alles waaraan hij begint af. Het enthousiasme waarmee hij begint, vervliegt snel zodra zijn aandacht door iets interessants wordt getrokken. Hij kan koppig zijn en raadgevingen in de wind slaan. Uiteraard leidt deze opstelling tot conflicten met anderen en dat kan weer leiden tot een zekere mate van instabiliteit in zijn leven. Maar de Tijger is vindingrijk en veerkrachtig en ook stuit hij in zijn leven op problemen of obstakels, elke keer weer hersteld hij zich daarvan en komt er met hernieuwde energie en vitaliteit uit te voorschijn. De Tijger is een dynamisch persoon die je niet moet negeren of onderschatten. Op een bepaald moment in zijn leven kan de tijger in de verleiding komen om alle voorzichtigheid te laten varen. Hij stapt dan op om te doen wat hij zelf wil. Het kan zijn dat hij de maatschappij tijdelijk de rug toekeert, een wereldreis gaat maken of zijn baan eraan geeft om een ideaal na te streven. De Tijger heeft dikwijls een veelbewogen leven.

De TIJGER:

De chinezen zeggen dat men de Tijger niet moet aaien. Men respecteert hem, men ziet tegen hem op en dan begint het wilde dier te spinnen. Zo ongevaarlijk zijn de Tijgers niet. Ze gaan op jacht naar aanlokkelijke doelen en gaan geen gevecht uit de weg: strijd is hun levenselixer. Tijgers zijn energiek en onverschrokken, ze kijken op noch om wanneer ze de buit in hun vizier hebben. Dit maakt hen kwetsbaar voor een aanval in de flank. Mensen die in de Tijger- jaren zijn geboren, willen in een rechte lijn naar boven. Ze willen bewonderd worden. Het is echter niet hun vlijt of hun geestelijk vermogen dat bewondering bij hun medemensen oproept, maar het is hun persoonlijkheid en hun heerszuchtige optreden dat hen tot geschikte leiders maakt. Voor revolutionaire ideeŽn staan zij meer open dan mensen uit een ander dierenteken. Wanneer er ergens herrie geschopt moet worden, dan zijn de Tijgers van de partij. Hun autoriteit dwingt zelfs bij hun tegenstanders respect af. Met heldenmoed storten de Tijgers zich op hun beroep. Het leven van een boekhouder zou voor hen te eentonig zijn, het leven van een kleermaakster te nauwkeurig. Een beetje opwinding in hun werk kunnen zij wel gebruiken. Men wil onderzoeken, vechten en zich ontwikkelen. Vele Tijgers (ook vrouwelijke) zijn ingenieur, coureur, soldaat, ondernemen, vechtlustige politicus, barvrouw of strijdbare voorvechtster voor de emancipatie. Half werk kennen zij niet, ze gaan voor alles of niets. De bewondering die hen menigmaal ten deel valt, maakt hun soms wat ijdel. Bij vrouwen uit zich dat in overdreven schoonmaakdriften, bij mannen in hooghartigheid. De meeste Tijgers echter, zien deze bewondering als een geschenk uit de hemel en handelen dienovereenkomstig; Het zijn voorbeeldige superieuren en unieke collegaís. De bijval die ze oogsten, spoort hen aan tot nieuwe daden. Het is niet perse verkeerd dat de Tijger altijd tegen iets is. In een bepaald opzicht maakt hem dat een wereldverbeteraar, want bijvoorbeeld onrecht kan hij niet uitstaan. Hij bevecht ook de boze kapitalisten, hoewel het best mogelijk is dat hij in zijn strijd voor gelijke sociale rechten zelf een kapitalist wordt. Dat is het tweeslachtige in de nachtziel van de Tijger. Men moet de Tijger ook een behoorlijke hoeveelheid halsstarrigheid toedichten. Dat geldt ook voor de liefde. Tijgers jagen net zolang op het wild, totdat het uitgeput om genade smeekt. Ze hebben een lange adem, maar kunnen ook overtuigen. Helaas vergat hen vaak het plezier aan de zaak. Tijgers houden van afwisseling, beroepsmatig, qua idealen, maar ook wat de liefde aangaat. Is het dan niet makkelijk te begrijpen dat velen die in de Tijger- jaren geboren zijn, hun toevlucht zoeken tot de scheidingsrechter? Daarna proberen ze het nog een keer en blijven desondanks goed omgaan met diegene van wie zij zojuist gescheiden zijn. Tijgers zijn niet haatdragend en bovendien zweten zij dat ze zelf ook schuld hadden aan het mislukte huwelijk. Elegante Tijger- dames binden zich vaak te snel; dan ervaren zij dat liefde ongelukkig maakt. Slechts voor een moment, want op de hoek staat al weer iemand te wachten, die hun nog meer te bieden heeft. Zij struikelen als het ware van het ene liefdesavontuur in het nadere. Dat maakt de beste relaties kapot, omdat men altijd weer iemand ontmoet die nog beter lijkt dat de vorige minnaar. Sommige Tijgers worden pas op de helft van hun leven verstandig, anderen worden het nooit. Velen doen eerst veel ervaring op en laten zich dan temmen. Men doet er verstandig aan om Tijgers met wie u iets moois begint, vooral een beetje de ruimte te laten, anders breken ze uit en verdwijnen bij nacht en ontij. Wat huwelijkspartners overigens zeer kunnen waarderen aan hun Tijgers, is hun temperament, en dat geldt ook voor het inlevingsvermogen waarmee zij ingaan op alles wat de anderen zorgen baart. Bij de Tijger komt het er vooral op aan, op welke tijd van de dag hij werd geboren. Kinderen van de nacht zijn evenwichtiger en vrolijker dan hun broeders en zussen die ís middags het levenslicht zagen. Middagkinderen zijn onrustiger en komen gejaagd over. Tijger- kinderen van de nacht zijn zich bewust van hun kracht; zij kunnen zich ongezien op hun prooi storten. Tijgers zijn dappere kameraden, maar ze zijn ook steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. En van die kant dreigt voor hen het gevaar. Ze zouden zich ertoe moeten zetten om eerst rustig na te denken, voordat ze tot daden overgaan. Maar welke Tijger kan er nu helemaal rustig blijven in deze onrustige wereld?

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuÔtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is Úf yin Úf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er ťťn element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.