FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP VAN DE RAT
Andere jaren van de rat zijn:
1888.1902.1912.1924.1936.1948.1960.1972.1984.1996.2008.2020.2032
De Rat.
HOOFDKENMERKEN:
charmant, sociabel, vindingrijk, vlot van begrip, ambitieus, opportunistisch, veranderlijk, opmerkzaam, zuinig en geslepen
IN DE LIEFDE: romantisch,attent, warm en moeilijk te weerstaan.
KENMERKEN:
Hoewel de Rat in het algemeen niet wordt beschouwd als het meest innemende dier is hij enorm vindingrijk, intelligent en alert. De Rat heeft een kans snel in de gaten en laat die niet lopen, hij is veerkrachtig en heeft een sterke wil. De Rat is geboren onder het teken van charme. Zijn gedrag is vriendelijk en sociabel en hij heeft een goed inzicht in de menselijke natuur. De rat weet andere op hun gemak te stellen. Hij is steevast populair en heeft vele vrienden. De Rat heeft een brede belangstelling, is echt een gezelligheidsmens en vind het heerlijk om naar feestjes te gaan. Hij weet de betere dingen in het leven te waarderen en kan een fijnproever en wijnkenner zijn. Daarbij is hij een overtuigend spreker en vanwege zijn alerte geest vraagt men hem vaak om raad. De Rat bezit een grote opmerkingsgave en wanneer hij desgevraagd open en eerlijk zijn mening geeft is daar nauwelijks een speld tussen te krijgen. De Rat is een goede criticus. Hoe vrijmoedig en zelfverzekerd de Rat ook mag lijken, er zit wel degelijk een andere kant aan zijn karakter. Ondanks al zijn charme en vriendelijke wellevendheid, kan hij geslepen en manipulatief zijn en gedreven worden door ambitie. Hij is het liefst voortdurend bezig en het verbeteren van zijn positie is een van de belangrijkste doelen in zijn leven. De Rat is een opportunist bij uitstek en als hij een situatie tegenkomt waarvan hij voelt dat hij die in zijn voordeel kan doen keren, zal hij het zeker niet nalaten. Hij heeft een scherpe geest, is zondermeer vindingrijk en ziet bij gelegenheid niet op tegen het nemen van risico's. De Rat is ook een harde en vlijtige werker, die in het algemeen meer geschikt is voor intellectuele dan voor handarbeid. Hij blinkt met name uit in banen waarin hij in contact komt met mensen en hij zal het goed doen in marketing, verkoop, public relation of als boekhouder. Vanwege hun opmerkzaamheid en hun gaven voor het woord komen we onder Ratten goede schrijvers tegen. Ook zijn ze zeer geschikt voor elke baan waarin ze een zekere vrijheid van handelen hebben en zelf initiatief kunnen nemen. Wanneer de Rat echter terecht komt in een te beperkende of bureaucratische omgeving wordt hij al snel muggenzifterig en streng en hecht hij een overdreven belang aan de reglementen. Behalve constitutioneel in zijn werk is de Rat ook voorzichtig in geldzaken. Hij is dikwijls zuinig en houdt zijn financiën nauwlettend in de gaten. Ondanks deze voorzichtigheid kan de rat ook buitengewoon makkelijk zijn en het moeilijk vinden om iets wat hij graag wil hebben niet te kopen. Na een tijdje zuinig aan gedaan te hebben, kan hij zomaar in de verleiding komen om het in een opwelling op een uitgeven te zetten. In het algemeen is de Rat evenwel behoedzaam in geldzaken en ook al komt hij op sommige misschien gierig over, voor zijn familie en hen die hem aanstaan kan hij heel gul zijn. Ondanks het gemak waarmee hij het vertrouwen van anderen weet te winnen, is hij iemand die op zichzelf is. Hij staat niet toe dat men zich te veel met zijn zaken bemoeit en hij behoudt graag een zekere vrijheid van handelen. De Rat wil alleen verantwoording verschuldigd zijn aan zichzelf en vertrouwt hoofdzakelijk op zijn vernuft. Komt hij ooit in een moeilijke situatie terecht, dan is hij gewoonlijk zeer wel in staat zich hieruit te redden. De Rat is een taaie en zelfs wanneer de dingen zich tegen elkaar keren is hij vaak de eerste die de brokstukken bij elkaar raapt en uitziet naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Hij vind het gewoon heerlijk om bezig te zijn, en het maakt hem niet uit of dat zijn werk, zijn sociale leven Met zijn sociabele aard is de Rat iemand die waarde hecht aan zijn relaties met anderen en hij maakt makkelijk vrienden. Hij heeft een buitengewoon romantische natuur en is gepassioneerd, teder en zorgzaam. In de liefde zal hij alles doen wat in zijn vermogen ligt om de persoon van zijn genegenheid te winnen en vast te houden hetgeen hem gewoonlijk lukt. De Rat is een echte steun voor zijn partner en zal altijd proberen om een hecht gezin te stichten. Familiebanden zijn belangrijk voor de rat en met zijn ouders zal hij nauw verbonden blijven. Thuis kan de Rat het heel gezellig maken en zijn huis is comfortabel en smaakvol ingericht. De Rat heeft echter de neiging om te hamsteren Hij heeft een hekel aan verspilling en gooit niet graag iets weg, want het zou immers later van pas kunnen komen. Bijgevolg, ook al lijkt zijn huis redelijk op orde, zijn zijn kasten vaak tot uitpuilens toe vol. Wanneer het kan heeft de Rat gewoonlijk een groot gezin en hij is een liefdevolle en zorgzame ouder. Met zijn brede belangstelling en zijn levendige verbeelding zal hij een stimulans voor zijn kinderen zijn, maar niettemin heeft hij de wind eronder. De Rat kan het met zijn kinderen goed vinden, en voor zijn kinderen is het prettig om zo'n aandachtige en ondernemende Rat als ouder te hebben. Ondanks zijn vele goed eigenschappen heeft de rat ook zijn zwakke kanten. In zijn verlangen naar rijkdom kan hij hebzuchtig zijn en af en toe meer hooi op zijn vork nemen dan hij eigenlijk aankan. Bij vlagen kan hij kleingeestig zijn, maar omdat de Rat zijn gevoelens goed onder controle weet te houden, blijven zijn minder prettige karaktertrekken dikwijls goed verborgen.
De RAT


Een ding moet je hun nageven: Ratten zijn slim! Wat anderen met grof geweld proberen te bereiken, lukt hun met listige sluwheid. Hun vechtlust is nauwelijks in toom te houden wanneer het erom gaat een concurrent uit de race te storen. Superieuren waarderen hen als betrouwbare en eerzuchtige medewerkers, partners als charmante en elegante speelkameraden. Ondergeschikten zullen zij niet altijd begrijpen, want hun motto luidt: ‘alles of niets’. Daar komen de teleurstellingen vandaan; sommige Ratten kunnen iets wat ze zojuist gewonnen hebben, meteen weer op het spel zetten, zonder rekening te houden met verliezen, om vervolgens te moeten erkennen: zo gewonen, zo verloren. Ze zullen echter altijd van voor af aan beginnen; hun doel is het profijt, de beste kant van het leven. Het is logisch dat ze beroepsmatig, als Koninklijke koopman of als woekeraar, wel tot succes moeten komen. in de hoedanigheid van politicus voeren ze altijd het hoogste woord. Hun beloften zijn serieus bedoeld, maar ze kunnen ook met een grote glimlach op hen gezicht het tegendeel beweren van dat geen wat ze zojuist beweerd hebben. Ratten hebben vaak kunstzinnige hobby’s, die ze zeer snel in klinkende munt kunnen omzetten wanneer ze eenmaal doorhebben wat er allemaal aan te verdienen valt. Want om geld draait bijna alles bij de Ratten. Maar men zou onderscheid moeten maken bij de Ratten, omdat zij die in de zomer geboren zijn, anders zijn dan zij die in de winter geboren zijn. En dat is volkomen logisch.
De zomerse Ratten vinden voedsel in overvloed, zij kunnen putten uit bijna onbegrensde mogelijkheden. Dit maakt hen hartelijker; ondanks alle agressie blijven zij vriendelijk en betoveren met hun charme de wereld om hen heen. Zomer- Ratten zijn nog eerzuchtiger dan hun collega’s uit de wintertijd, zij kunne met een lachend gezicht de eest grove onbeschaamdheden uiten en met grote heftigheid de ellebogen gebruiken om een concurrent aan de kant te schuiven.
De vechtlust van de Winter- Ratten is gebaseerd op de contante jacht naar het dagelijks brood. Vrouwelijke Winter- Ratten hamsteren voorraden die veelal voor jaren toereikend zijn, en het maakt hun niets uit wanneer veel van die producten gaan schimmelen of bederven, ze smijten gewoon weg en vullen de voorraadkast met nieuwe spullen aan. Men zegt de Winter- Ratten zouden neigen tot veelpratertje, waardoor hun gezondheid in gezondheid in gevaar zou zijn. Maar met de gezondheid springen de Ratten net zo om al met geld; wanneer ze dreigen te verzuipen in het diepste moeras, dan trekken ze zich bijhun eigen haren er weer uit, een eigenschap die ook betrekking heeft op Ratten die in de zomer geboren werden, met dit verschil dat zijn niet zo’n sterke weerstand hebben als de Wintergasten.
Vele Ratten worden door het leven verwend. Dan houden ze van de luxe, maar jammer genoeg ook van veelvraterij en van een losbandig leven. Dit brengt niet alleen gevaar voor de gezondheid met zich mee, maar vervaagt ook het blikveld. Menige rat deelde al zijn welvaart met foute vrienden, die er slecht6s op wachtten om hem een klap op zijn hoofd te geven. Wordt de rat op deze manier teleurgesteld, dan trekt hij zich in zijn hol terug, word te wantrouwend tegenover iedereen en ontevreden over zichzelf. Menig Rat valt terug te voeren op een gebrek aan mensenkennis: men schonk vertrouwen en weer bedrogen.
Ook in de liefde gaat de rat voluit. En eigenlijk weet hij altijd zijn doel te bereiken, ook al lijkt de eventuele toekomstige partner, in eerste instantie, helemaal niet zo geïnteresseerd te zijn. Dit komt door de charme van de Ratten- mannen en de elegantie van de mooie Ratten- Vrouwen.
De Ratten- Vrouw trouwt, in tegenstelling tot de Ratten- man, meestal al zeer vroeg. Zij is hartstochtelijk en wil haar geliefde het liefste helemaal voor zich hebben. Argwanend en agressief houdt ze eventuele concurrentes op een afstand. Speelt de man haar liefdesspel mee, dan heeft hij de hemel op aarde, maar o wee als hij naar een andere vrouw kijkt of zelfs werkelijk vreemd gaat! Dan leert hij de vulkaan kennen die hem met kokende lava zal overgieten. Het beste is dan dat hij haar nederig om vergiffenis vraagt of er meteen vandoor gaat.
De Ratten- man vindt zich zo snel. Hij wil eerst aan verschillende bloemen ruiken, voordat hij de mooiste in een vaas zet. Hij maakt op het huwelijksgewillige meisje indruk door zijn vrijgevigheid, door zijn uiterlijke schijn en door zijn sex- appeal. Zijn allerliefste kan hij alles geven, maar bovenal zijn hart.
Tijdens het huwelijk zijn Ratten huiselijk; men zou hen voor kleingeestig kunnen houden, ware het niet dat hun losbandige houding ten opzichte van geld en al het geluk op aarde, hen onrustig maakt. Want bij alle liefde voor de partner en zijn eigen ik, blijft profijt toch het voornaamste levensdoel van de Rat

Volgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuïtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is òf yin òf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er één element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.