FELI XL.NL
WELKOM BIJ DE CHINESE HOROSCOOP
2009 HET JAAR VAN DE OS
Andere jaren van de Os
1889-1901-1913-1925-1937-1949-1961-1973-1985-1997-2009-2021-2033
De Os
HOOFDKENMERKEN:
resoluut, sterke wil, vastberaden, ambitieus, vasthoudendheid, methodisch, voorzichtig, geduldig, volhardend maar, koppig en onbuigzaam.
IN DE LIEFDE.
loyaal, zorgzaam en betrouwbaar.
KENMERKEN:
Of hij nu een veld omploegt of een kar trekt, de Os is een harde werker. Hij vervult zijn taken op een verantwoordelijke, plichtgetrouwe manier en deze kenmerken vinden we vaak terug in de mensen die onder dit tweede teken zijn geboren. De Os is geboren onder het teken van evenwichtigheid en vasthoudendheid. Hij is kalm, rustig en ordelijk van aard en hoewel hij misschien terughoudend overkomt, is hij zowel resoluut als hardnekkig. De Os is niet overdreven demonstratief in het uiten van zijn emoties, maar hij is erg zeker van zichzelf en weet wat hij wil. De Os benadert het leven op een zorgvuldige en methodische manier. Hij pland zijn activiteiten zorgvuldig en houdt niet van verandering of dingen die te opzichtig of te vernieuwend zijn. De Os heeft een traditionele, conservatieve levensvisie. Hij heeft een eerlijk en vriendelijk karakter en is open in zijn bedoelingen. Hij is een nuchter type en hoewel het hem soms aan tact ontbreekt, weten de mensen die met hem te maken hebben in elk geval precies waar ze met hem aan toe zijn. Hij zal zich nooit verplichten tot dingen waarvan hij weet dat hij ze niet kan waarmaken en in zijn ambities en verwachtigingen is hij een realist. De Os heeft daarbij een ontzettend geduldige en volhardende natuur en hij spant zich lang en hard in tot dat hij zijn doel bereikt heeft. De Os is methodisch, ijverig en dikwijls een eenling. Hij doet de dingen graag op zijn eigen manier en volgens zijn eigen hoge maatstaven. De Os specialiseert zich bij voorkeur in iets en heeft eerder een welomschreven belangstelling dan dat hij zich met allerlei verschillende dingen bezighoudt. In bepaalde opzichten is de Os niet erg ondernemend, maar zijn leven is stabiel en goed ingericht. Bij alles wat hij doet, thuis, in zijn privé leven en in zijn werk, gedraagt de Os zich verantwoordelijk en voorzichtig. De Os slaagt veelal in de loopbaan die hij kiest. Hij is gewetensvol en wordt zeer bewonderd om zijn rust, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Dikwijls heeft hij al op jeugdige leeftijd besloten wat hij wil gaan doen en zal hij zich specialiseren op een bepaald werkterrein. Door zijn resolute, principiële manier van optreden bereikt hij vaak de top in zijn vak Hij kan succesvol zijn in de politiek, als medicus, als jurist of vanwege zijn praktische aard als vakman in iets technisch of in de bouw. Veel Ossen hebben een goed muzikaal gehoor en een aantal van hen heeft een muzikale carrière. De Os houd daarnaast enorm van het buiten leven en is uitermate op zijn plaats in de landbouw en boswachterij. Met banen waarbij hij vaak moet reizen heeft hij niet zo veel op dat zou zijn geordende leven maar overhoop halen. Zijn directe en nuchtere optreden maakt hem minder geschikt voor een loopbaan in de verkoop. Als je mag kiezen, zal de Os er de voorkeur aan geven om alleen te werken i.p.v. met anderen. De Os is voorzichtig in geldzaken. Hij let goed op de centjes en heeft in de regel meer een eenvoudige dan een dure smaak. Omdat ze hun financiën slim beheren zitten de meeste Ossen er op latere leeftijd warmpjes bij. Hoewel de Os zijn uitgaven binnen de perken houdt, kan hij heel loyaal zijn voor zijn gezin en zijn beste vrienden. De Os is erg op zichzelf en dikwijls niet zo openhartig. Het is geen echt gezelligheidsmens en hij heeft vaak een hekel aan grote feesten en sociale bijeenkomsten. Hij houdt ook niet van gebabbel en gevlei en in situaties die hem niet aanstaan kan de Os nog geslotener worden en zelfs chagrijnig. De Os heeft niet wat je noemt gevoel voor humor. De Os kiest zijn vrienden met zorg en er gaat vaak wat tijd overheen voordat hij iemand in vertrouwen neemt. Dikwijls heeft hij een kleine kring van goede vrienden, die veelal uit zijn jeugd stammen en het zijn mensen die zijn respect en vertrouwen in de loop der tijden hebben verdiend. In de liefde is de Os net zo behoedzaam. Hij is niet iemand voor kortstondige verhoudingen. Hij mag dan niet demonstratief zijn in zijn gevoelsuitingen als anderen, zodra hij een partner heeft gekozen zal hij loyaal en trouw blijven en doordrongen zijn van zijn verantwoordelijkheden. Alhoewel hij enorm om zijn partner zal geven en een stabiel en veilig huiselijk bestaan wil opbouwen, is hij niet altijd een makkelijk iemand om mee te leven. Hij kan veeleisend en kritisch zijn en hij krijgt graag zijn zin. Hij is ook graag de baas in huis, plant en organiseert en zal ervoor zorgen dat als in zijn huishouden op een efficiënte, ordelijke manier verloopt. In zijn rol als ouder is de Os eveneens gewetensvol. Hij is streng maar rechtvaardig en zal ervoor zorgen dat zijn kinderen een goede , degelijke opvoeding krijgen. Hij stimuleert ze zoveel hij kan en doet zijn uiterste best om ze een veilige omgeving te geven waarin ze zich kunnen ontwikkelen. De Os geeft zijn kinderen een goed voorbeeld. De Os heeft tal van goede eigenschappen. Hij werkt hard, is betrouwbaar en integer in de omgang. Hij beloofd nooit meer dan hij kan waarmaken en door zijn zelfverzekerde, zakelijke manier van optreden is hij vaak een inspiratie voor anderen. De Os heeft ook zijn zwakke punten. Hij kan koppig en onbuigzaam zijn en past zich slecht aan veranderingen aan. Hij vertrouwd dermate op zijn eigen kunnen dat hij weleens voorbij gaat aan de opvattingen en gevoelens van anderen. Hij kan bevooroordeeld, inflexibel en intolerant zijn. Bovendien is hij een slechte verliezer en als het hem tegenzit kan de Os bitter en haatdragend worden. Hoewel het gelukkig maar zelden gebeurd, kan de Os in ontzaglijke woede ontsteken. Toch blijft de Os te aller tijde doordrongen van zijn verantwoordelijkheden en ook al komt hij gesloten en tamelijk afstandelijk over, velen respecteren en bewonderen hem. Iedereen die hem kent waardeert zijn oprechtheid, eerlijkheid en integriteit.
De Os
Evenwichtig, geduldig, behoudend en standvastig. Harde en toegewijde werker. Ordelijke en vastberaden manier van handelen. Neemt verantwoordelijkheden ernstig, is oprecht en heeft vertrouwen in de medemens. Toch een beetje een eenling, rustig en teruggetrokken hecht de Os aan ouderwetse waarden en principes. De Os kan tobben over de toekomst en over de toekomst van zijn of haar kinderen, houdt van rituelen, orde en tradities en een ouderwetse rolverdeling. Daarentegen kan een Os in vriendschappen juist de excentriekeling opzoeken, alsof de andere mensen alle gevaarlijke en risicovolle dingen moeten doen die de Os zelf niet aandurft. De Os is de meest betrouwbare vriend van de Chinese dierenriem, maar is in staat zijn vrienden te verjagen door meteen botte eerlijkheid kritiek te leveren en zich overal mee te willen bemoeien. Als kind houden. Ossen van leren, lezen en tijd in hun eentje doorbrengen. Ze kunnen al op jonge leeftijd erg volwassen lijken,maar bij tijd en wijle een fikse driftbui krijgen. Als ouder is een Os koesterend, liefhebbend, beschermend en erg geduldig. Ossen zijn hardwerkende mensen met een groot doorzettingsvermogen. Ze kunnen langer en harder werken aan bepaalde taken dan ieder ander dier. Ze geloven in zichzelf en zijn geneigd om bijna alles te verdelen in goed en slecht. Ze hanteren een hoog standaard om als voorbeeld te dienen en veroordelen anderen die zich hier niet aan houden. Ossen zijn niet echt gezellig en ook geen feestgangers. Op feesten zijn ze vaak stil. Hoewel ze heel kalm lijken, zijn ze vervelend. Ze zijn in staat tot een vreselijke woede. Daarom is het ook niet verstandig om een os in de weg te staan. Ossen zijn orthodox en hebben een opmerkelijke geheugen. Het is geweldig om een os thuis te hebben. Ossen kunnen carrière maken in de kunst en in de vastgoed, dankzij hun creatieve aard. Ossen zijn koppig en autoritair, ze geloven in hun beslissingen en hebben er dan ook geen spijt van. Ze zijn ook nauw met hun familie. Jammer genoeg vinden ossen dat de mensen die dichtbij hun staan hun verkeerd begrijpen. Maar aan de andere hand zijn ze geduldig en al met al zijn ossen de beste vrienden die je maar kan hebben. Ossen zijn heel verantwoordelijk en trouw. Ossen zijn zeer zelden jaloers, maar zijn wel jaloers betreffende de trouw van zijn partner. Zij zijn heel erg familie georiënteerd. Terug.
Het Teken van de Os betekend: NIEUWVolgens de legende riep Boeddha alle dieren van het dierenrijk bij zich, maar slechts 12 van hen reageerden, dat waren; de Rat, Buffel, Tijger, Haas/Kat, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en het Zwijn. Om hun bereidwilligheid te belonen heeft Boeddha de maanjaren naar deze dieren genoemd. Daarom zou er een cyclus van 12 jaar zijn. Nu weten we dat deze cyclus gebaseerd is op de maan, een periode is gelijk aan een maanjaar. Daarom begint de Chinese kalender niet met 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Net als in de 'westerse astrologie' bepaalt niet alleen je 'jaardier' (het jaar van het dier, waarin je geboren bent) je karakter. Om te beginnen maken we een onderscheid tussen jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Ook hebben we te maken met 5 elementen; water, lucht, aarde, vuur en hout. Daarnaast zit er ook nog verschil tussen Yin en Yang. Ik heb wel wat globale informatie kunnen vinden, maar wil je er nog meer van weten, neem dan eens een kijkje op de site van .
Maandieren
Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Stel dat je jaardier een Tijger is (gek op actie en avonturen), maar je maandier is een Konijn, dan ben je op het eerste gezicht misschien wel stoer en roekeloos (de eigenschappen van de Tijger), maar de mensen die je wat beter leren kennen zien ook je gevoelige en intuïtieve kanten (eigenschappen van het Konijn/Kat).
Innerlijke dieren
Volgens de Chinese astrologie zijn alle mensen 'gebonden' aan hun geboortejaar. Buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Ongeveer analoog aan de ascendant in de Westerse astrologie werken de Chinezen met de twaalf dubbeluren van de dag -ook wel de 12 innerlijke dieren genoemd- die twee aan twee corresponderen met een dierenriemteken. Het innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard.
Yin en Yang
In de Chinese filosofie, en ook in de astrologie, spelen yin en yang al sinds eeuwen een belangrijke rol. Yin symboliseert het 'vrouwelijke', het ontvankelijke en spiegelende. Yang daarentegen houdt verband met 'mannelijke' eigenschappen zoals activiteit en expressie. Yin en yang zijn verstrengeld, het yin/yang symbool heeft altijd een puntje donkere yin in het lichtere yang, en een puntje lichte yang in het donkere yin. Van yang naar yin en andersom loopt een constante stroom van energie: chi. Deze energie is universeel en overal in aanwezig en wordt ook wel de levenskracht genoemd. Als de chi geblokkeerd wordt of een verkeerde kant opgestuurd, stagneert het en kan voor ziekte en problemen zorgen. Chi kan uit verschillende windrichtingen komen. De chi uit het zuiden is bijvoorbeeld erg levendig en geeft nieuwe energie, deze chi is erg yang. De verschillende dierenriemtekens hebben baat bij verschillende windrichtingen. Het noorden past bijvoorbeeld goed bij het Varken, en dus zou het Varken idealiter moeten wonen in een huis wat uitkijkt op het noorden. Elk teken is òf yin òf yang.
Yin karakteristieken
De yin-type mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.
Yang karakteristieken
Yang-typen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.
Ook de jaren worden ingedeeld in yin en yang. De yin-jaren zijn goed om te studeren, thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, de yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn yang en de oneven jaren zijn yin.
De vijf elementen
Zoals de Westerse astrologie met vier elementen werkt, werkt de Chinese er met vijf: water, vuur, hout, metaal en aarde. De Chinezen geloven dat alles bestaat uit een combinatie van deze 5 elementen, maar dat er één element is wat overheerst. Als je de betekenis van de elementen wilt weten, klik dan hier. Wanneer je niet weet met welk element jij te maken hebt, klik dan hier om het te laten berekenen, het element staat tussen haakjes vermeld.
De seizoenen
Ook de seizoenen spelen een rol in de Chinese astrologie. Iemand die in de zomer is geboren staat anders in het leven dan iemand die in de winter ter wereld kwam.
Chinese en Westerse astrologie gecombineerd
Het combineren van je Chinese jaar dierenriemteken met je Westerse zonneteken -ook wel sterrenbeeld genoemd- levert een specifieker beeld. Een Ram- Rat bijvoorbeeld, zal zich anders gedragen dan een Vissen- Rat.

De Buffel
Volgens een oud Chinees spreekwoord eet een buffel liever het verse, groene gras, dan uit een gouden voederbak. Het weerspiegelt de bescheiden aard van de mensen die een buffel- jaar zijn geboren. Daarbij zijn het energieke mensen, die ondanks hun zwaarlijvigheid bergen werk kunnen verzetten.
Ze zijn zacht en geduldig, maar o wee als iemand hen irriteert! Die nemen zij onmiddellijk op de horens. Want achter hun rustige voorkomen huist een beest dat snuiven van woede hindernissen uit de weg kan ruimen, dat respect zal verwerven en naar de top wil, zonder terug te blikken op de verliezen.
De buffel zal altijd de kortste weg kiezen. Omwegen worden door hem niet op prijs gesteld. Hij vertrouwt op zijn werklust. Zijn halsstarrigheid in zaken die hij eenmaal als juist heeft bestempeld, levert hem op zijn werk vele vijandige collega’s op, maar bewerkstelligt tevens respect bij zijn superieuren. Zo belandt hij snel op de bovenste verdiepingen van het leven. Hij kan zich al het denkbare veroorloven en bijna alles opdragen aan anderen. Want commanderen doet hij erg graag.
Hierdoor is hij voorbestemd om commandant van een politie-eenheid te worden evenals afdelingshoofd van een groot industrieel bedrijf, of geneesheer-directeur, of baas va een groot handwerkbedrijf. Maar hij zal even goed in kunstzinnige beroepen zijn mannetje staan, bijvoorbeeld als fotograaf of architect. Hij houdt tevens van bodembewerking, hetgeen van hem een perfecte landbouwer maakt. Omdat hij toch niet zijn hele leven ondergeschikt kan blijven, zal hij weldra de dochter van zijn baas huwen en zelf een agrarisch bedrijf op poten zetten.
Bij de vrouwen liggen de doelen ongeveer in dezelfde lijn, met dit verschil, dat bij hen nog wat sociale beroepen aan het lijstje toe te voegen. Vele vrouwelijke managers van tegenwoordig werden onder het buffel- teken geboren.
Vanzelfsprekend mag ook niet verzwegen worden dat de wereldgeschiedenis ook enige dictators heeft leren kennen die onder dit teken werden geboren.
Buffels zijn thuis, tussen hen eigen vier muren, totaal anders. Daar zijn ze de zachtheid in persoon. Buffel- vrouwen zijn de liefste moeders en de opmerkzaamste echtgenotes en huisvrouwen, wanneer tenminste alles volgens hun plannen verloopt. Wee diegene die het waagt haar op de vingers te kijken! Men moet hen laten begaan en men zal hij hen de hemel op aarde vinden. De buffelman is traditiegetrouw en de goedheid zelve. Hij overstelpt zijn geliefden met vriendelijkheden. En toch is het mogelijk dat zij zich tegen hem afzetten, ondanks het feit dat ze weten dat geen offer hem te groot is, zolang het de welvaart van het gezin veilig stelt. Wanneer zij eenmaal een stukje van hun horen hebben afgesleten, treft men de buffels veelal thuis aan met pantoffels aan hun voeten en de slaapmuts op hun hoofd. Want gemoedelijkheid is hun veel waard na een dag hard werken. Desondanks kunnen ze tamelijk ongemakkelijke echtgenoten zijn. Niet dat buffels jaloers zijn, dat hebben ze helemaal niet nodig; want op het moment dat zij hun ja- woord geven, zien zij in hun partner een stuk bezit. Hartendieven of gewetenloze huisvrienden die hiertussen willen komen om van verboden vruchten te snoepen worden niet geduld.
Mens is zelf trouw en dus kan met trouw van de ander verlangen. Uit dank hiervoor is de buffel- partner een soort levensverzekering; hij zorgt er steeds voor dat hij nog wat geld achter de hand houdt, hetgeen in de loop der tijd kan uitgroeien tot een aanzienlijk bedrag. Buffel- mannen hebben veel voor seks over; hun zachte behoedzame manier wordt door vrouwen geprezen. Hij houdt zich alleen niet al te lang met het voorspel bezig, maar komt gelijkt to the point. Vaak betrapt hij daarbij de gevoelens van zijn partner, niet begrijpend waarom zij niet op dezelfde ruige manier te werk gaat als hij. Buffel- vrouwen zijn zinnelijker van aanleg. Ze dragen steeds vele onbevredigde verlangens met zich mee op hun levensweg. Maar zij zullen zich nooit aan hun partner openbaren. Zij zullen zijn seks lusten accepteren, meedoen en zwijgen. In de wittebroodsweken hadden zij nog een heel ander beeld van de liefde! Wie met buffels moet samenleven, zou hen moeten laten begaan; in principe hebben zij steeds goede bedoelingen met betrekking tot hun medemensen. Ook kunt u van tevoren de lijn trekken: tot hier en niet verder!
Buffels wordt echter geadviseerd wat minder de horens te tonen wanneer het allemaal anders loopt dan ze hadden gewild. Dat zou hun meer vrienden opleveren en een grotere levensvreugde. Het zijn de zachte buffels die door iedereen geliefd worden. Zij zouden vaker de knop moeten omzetten en zich dienen bezig te houden met hun kunstzinnige of sportieve hobby’s dat houdt hen gezond.